Praktische informatie

Praktijkuren en waarneming

U kunt per e-mail met Gerda Assen contact opnemen via e-mail adres:
gerda.assen@praktijkhetgroenehuis.nl

In geval van een acute situatie overdag kunt u het best allereerst contact opnemen met uw eigen behandelaar.

’s Avonds, ‘s nachts en in het weekend kunt u voor dringende zaken contact opnemen met de huisartsenpost. (tel. 0900-1598)

Kosten

De behandeling valt onder de basisverzekering en wordt door de zorgverzekeraars vergoed, na inhouding van de landelijk afgesproken eigen bijdrage. Deze bijdrage is onafhankelijk van het aantal contacten tijdens de behandeling. Daarnaast kunt u, afhankelijk van uw polis, een hoger eigen risico hebben gekozen.
Er zijn contracten met de volgende verzekeraars: CZ-groep, Menzis, Multizorg VRZ, VGZ-cluster en Zilveren Kruis/Achmea.
Er worden tijdens de intake afspraken gemaakt over no shows.
Mocht uw behandeling onder onverzekerde zorg vallen (dit komt zeer zelden voor) en wilt u hier in behandeling komen, dan worden van tevoren de kosten ervan besproken.

Wachttijd

Mevrouw Gerda Assen is aan het afbouwen. Praktijk Het Groene Huis neemt daarom geen nieuwe patiënten aan.