Psychotherapiepraktijk Warlich

Naast de algemene info van Praktijk het Groene Huis vindt u hier specifieke informatie over Psychotherapiepraktijk Warlich.

Contracten ziektekostenverzekeraars
Met de volgende zorgverzekeraars heb ik contracten afgesloten:
– Menzis
– De Friesland
– VGZ

Verzekerden met een restitutiepolis van de CZ-groep, Multizorg (o.a. ONVZ, VVAA, PNO, Zorg & Zekerheid, ASR, ENO) en Zilveren Kruis/Achmea kunnen eveneens terecht.

Verzekerden met een naturapolis kunnen na overleg eveneens terecht. Een deel van de behandelkosten komt dan voor eigen rekening.

Wachttijd
Wachttijd tot eerste gesprek: voor patiënten die zijn verwezen door Huisartsenpraktijk De Blauwe Jachthoorn geldt een wachttijd van ongeveer acht weken.
Van andere praktijken kunnen we momenteel geen patiënten aannemen.

Wachttijd tot behandeling na eerste gesprek: 0 weken
(onafhankelijk van hoofddiagnose en onafhankelijk van verzekeraar)

Datum waarop deze informatie is geactualiseerd: 12 december 2018

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Lidmaatschappen
LVVP Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten
NVP Nederlandse vereniging voor psychotherapie
EFT Emotionally Focused Therapy
NVPP Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie; aspirant lidmaatschap

Kwaliteitsstatuut
De praktijk beschikt over een kwaliteitsstatuut. Dit statuut is goedgekeurd door het GGZ kwaliteitsstatuut en ligt ter inzage op de praktijk.

Privacy statement
De praktijk beschikt over een privacy statement