Kwaliteit

Alle behandelaren werken volgens de standaard van de beroepsgroep, de voorschriften van de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Informatie hierover kunt u vinden op onderstaande sites:

Nederlandse vereniging voor psychiatrie (NVvP)

Nederlands instituut voor Psychologen (NIP)

Wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO op KNMG)

BIG-register (Op de website van het Ministerie van VWS)

Privacy statement Praktijk Het Groene Huis

 

Kwaliteitsstatuut
De praktijk beschikt over een kwaliteitsstatuut. Dit statuut is goedgekeurd door het GGZ kwaliteitsstatuut en ligt ter inzage op de praktijk.

 

Een probleem of klacht    
Klachtenprocedure

Mocht u een klacht hebben over inhoudelijke zaken of bejegening, dan stellen wij het op prijs, als u dat in eerste instantie met uw behandelaar bespreekt. Mocht dat om welke reden dan ook niet gaan, of onbevredigend uitpakken, dan kunt u terecht bij de klachten- en geschillenregeling van de NVvP. Praktijk Het Groene Huis is aangesloten bij deze klachten- en geschillenregeling. Deze regeling is tot stand gekomen in samenwerking met de landelijke koepel van patiënten- en familievertegenwoordiging in de GGZ (LPGGZ).