Behandelmethodes

Psychotherapie 

Onderstaande links geven u informatie over verschillende vormen van therapie.

Psychotherapie algemeen

Partner relatie en systeemtherapie

Emotionally Focused Therapy

De Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt)

De Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP)

Nederlandse vereniging voor groepsdynamica en groepspsychotherapie (NVGP)

 

Groepspsychotherapie folder

Klik hier voor de informatie folder over groepspsychotherapie.

 

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

EMDR is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen te verwerken, zoals een verkeersongeval, seksueel misbruik, een geweldsmisbruik of een overlijden. Tijdens de behandeling wordt aan u gevraagd om aan de gebeurtenis terug te denken. Eerst gebeurt dit om meer informatie te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart met behulp van een koptelefoon waardoor u klikjes hoort die elkaar links en rechts afwisselen. De EMDR procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties.
Na verloop van tijd verliest de nare herinnering aan kracht en emotionele lading. Het wordt dus steeds gemakkelijker aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken en de gebeurtenis wordt een gebeurtenis die geen spanningen meer bij u oproept. De gebeurtenis staat niet meer op de voorgrond in uw leven maar zal meer een onderdeel gaan uitmaken van uw levensgeschiedenis.

Klik hier voor de site van de Vereniging van EMDR

 

Mindfulness (Based Cognitive Therapy)

Mindfulness is een therapievorm waarbij de aandacht bewust ergens op gericht wordt, zonder hierover te oordelen. Letterlijk staat Mindfulness voor ‘de dingen zien zoals ze werkelijk zijn’. Al geruime tijd wordt Mindfulness als psychologische interventie onder andere toegepast bij stresshantering (zoals gevoelens van stress, angst of piekeren) en terugkerende depressies.

Klik hier voor de site van de Vereniging van Mindfulness 

 

Medicatie

Indien nodig wordt onze therapie ondersteund door medicijnen, zoals anti-depressiva, middelen om angst te verminderen of slaapmiddelen. Onze behandeling is er op gericht medicatie zo kort als mogelijk toe te passen. Dat betekent ook dat het gebruik van medicatie zodra mogelijk in overleg met u wordt afgebouwd.